Daily Archives: 29 April 2014


Heiligverklaring 1

Minister Timmermans is bij de heiligverklaring van twee pausen, zo lees ik in de krant van zaterdag 26 april. Is dat niet in strijd met de scheiding van kerk en staat? Is zijn aanwezigheid geen bijval aan de katholieke moraal op het verbod van anticonceptiemiddelen? Is het Vaticaan niet medeverantwoordelijk […]