Yearly Archives: 2018


Kerkproeverij.

Wel knap dat de kerken de moed er nog steeds inhouden. Via gelovigen die anderen moeten uitnodigen mee te gaan naar de kerk moeten de kerken weer vol lopen. ‘Kerkproeverij’ heet die reclame-actie, alsof velen inmiddels de buik niet vol hebben van kerk en religie. Het Haarlems Dagblad publiceerde mijn […]


Toekomst van de kerk?

KRO coryfee Leo Fijen en monnik Grün (Haarlems Dagblad 21 aug.2018) meenden met hun boek over de toekomst van de kerk deze organisatie nieuw leven in te blazen en het imago ervan op te poetsten. Mijn reactie erop werd in het Haarlems Dagblad van 5 september 2018 gepubliceeerd: Merkwaardige kijk […]


Afschaffen christelijke feestdagen

Arabist theoloog Ger Jan Geling stelde voor Tweede Pinksterdag te vervangen door een Nationale feestdag. Ik stelde voor dit te verbreden tot het vervangen van alle religieuze feestdagen door algemene feestdagen. NRC van 11 mei plaatste mijn ingezonden brief daarover bij hun opiniekolommen.


Lijden is geen doel (NRC 11 maart 2018)

  ‘Tegenslagen horen bij het leven’ stelt pastor Anthonissen (NRC 6-3). Dit is m.i. een rampzalige vergissing. Daarmee verkondigt ze de klassieke geloofsopvatting, waarin lijden verheerlijkt wordt. Lijden en dood zouden draaglijk worden vanuit het zicht op de verrijzenis. De barmhartige God laat zijn zoon doodmartelen voor de verlossing van […]