Monthly Archives: September 2018


Kerkproeverij.

Wel knap dat de kerken de moed er nog steeds inhouden. Via gelovigen die anderen moeten uitnodigen mee te gaan naar de kerk moeten de kerken weer vol lopen. ‘Kerkproeverij’ heet die reclame-actie, alsof velen inmiddels de buik niet vol hebben van kerk en religie. Het Haarlems Dagblad publiceerde mijn […]


Toekomst van de kerk?

KRO coryfee Leo Fijen en monnik Grün (Haarlems Dagblad 21 aug.2018) meenden met hun boek over de toekomst van de kerk deze organisatie nieuw leven in te blazen en het imago ervan op te poetsten. Mijn reactie erop werd in het Haarlems Dagblad van 5 september 2018 gepubliceeerd: Merkwaardige kijk […]