antonmullink


Kerkproeverij.

Wel knap dat de kerken de moed er nog steeds inhouden. Via gelovigen die anderen moeten uitnodigen mee te gaan naar de kerk moeten de kerken weer vol lopen. ‘Kerkproeverij’ heet die reclame-actie, alsof velen inmiddels de buik niet vol hebben van kerk en religie. Het Haarlems Dagblad publiceerde mijn […]


Toekomst van de kerk?

KRO coryfee Leo Fijen en monnik Grün (Haarlems Dagblad 21 aug.2018) meenden met hun boek over de toekomst van de kerk deze organisatie nieuw leven in te blazen en het imago ervan op te poetsten. Mijn reactie erop werd in het Haarlems Dagblad van 5 september 2018 gepubliceeerd: Merkwaardige kijk […]


Afschaffen christelijke feestdagen

Arabist theoloog Ger Jan Geling stelde voor Tweede Pinksterdag te vervangen door een Nationale feestdag. Ik stelde voor dit te verbreden tot het vervangen van alle religieuze feestdagen door algemene feestdagen. NRC van 11 mei plaatste mijn ingezonden brief daarover bij hun opiniekolommen.


Lijden is geen doel (NRC 11 maart 2018)

  ‘Tegenslagen horen bij het leven’ stelt pastor Anthonissen (NRC 6-3). Dit is m.i. een rampzalige vergissing. Daarmee verkondigt ze de klassieke geloofsopvatting, waarin lijden verheerlijkt wordt. Lijden en dood zouden draaglijk worden vanuit het zicht op de verrijzenis. De barmhartige God laat zijn zoon doodmartelen voor de verlossing van […]


Bijbel als mythe

Blijde boodschap: In Haarlem zetelt het Nederlands Bijbelgenootschap. In het Haarlems Dagblad deelden ze onlangs mee zich in te zetten voor een grotere verspreiding van de bijbel. Goed idee. Daarom reageerde ik met de volgende brief, die vandaag 15 augustus 2017  (feest van Maria Hemelvaart!) werd geplaatst:   Bijbel als […]


Geloofsafval, de beste inval. 2

De wereld had geen evangelie nodig, maar voedselpakketten Van toegewijd priester tot overtuigd atheïst ARTIKELPriester Anton Mullink (1938) veranderde radicaal van mening over het bestaan van God en werd atheïst. Door: Marjon Bolwijn 6 mei 2017, 02:00 De wereld had geen evangelie nodig, maar voedselpakketten Van toegewijd priester tot overtuigd atheïst ARTIKELPriester […]


Belastinggeld naar een kerk?

Dit bericht werd in het Haarlems Dagblad gepubliceerd: Geld Bavo De gemeente Haarlem is van plan 7.5 ton belastinggeld aan de katholieke Bavo te geven. Dat vind ik onbegrijpelijk. Daarover uitte ik al eerder mijn verontwaardiging. Op veel plaatsen in de gemeente zijn er slecht onderhouden fietspaden en bruggen; statushouders […]


Moeder Teresa, schijnheilige.

Moeder Teresa heilig? Schijnheilig zul je bedoelen De heiligverklaring van moeder Teresa stuit op onbegrip bij voormalig priester Anton Mullink. „Ze verheerlijkte lijden.” Moeder Teresa (1910-1997) geldt als het prototype van vrijgevigheid en onbaatzuchtigheid. Met pracht en praal van de puissant rijke kerk werd de heiligverklaring van deze dienaresse van […]