Bijbel als mythe


Blijde boodschap:

In Haarlem zetelt het Nederlands Bijbelgenootschap. In het Haarlems Dagblad deelden ze onlangs mee zich in te zetten voor een grotere verspreiding van de bijbel. Goed idee. Daarom reageerde ik met de volgende brief, die vandaag 15 augustus 2017  (feest van Maria Hemelvaart!) werd geplaatst:

 

Bijbel als mythe

 

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de bijbel betaalbaar houden meldt de krant. Prima. Laat iedereen dat boek lezen. Dan wordt duidelijk dat  het een verzameling van mythologische verhalen is. In het Oude Testament wordt opgedragen geen andere goden te aanbidden. En de vrijheid van godsdienst dan? Het scheppingsverhaal is allang achterhaald door de wetenschap van de evolutie. Er is geen historische aanleiding voor de Uittocht of voor een massavernietiging als de zondvloed.  Abraham  kreeg de opdracht zijn zoon te doden; hij bleek er toe bereid. Zou niet elk redelijk mens dat onmiddellijk resoluut weigeren? Naastenliefde betreft  in de bijbel alleen eigen volk. ‘Gij zult niet doden’ staat er. Dat geldt niet als het om ongelovige volken gaat. Jahweh gaf opdracht tot vernietiging van heidense volken.

Jezus heeft deze Jahweh als vader. ‘Ik en de Vader zijn één’. Hij  is het zwaard komen brengen. Wie zijn vader, moeder en familieleden niet verlaat, kan geen volgeling zijn.

Lezing van de bijbel moet m.i. leiden tot twijfel over de god van de bijbel. Dat  kan dan weer de aanzet zijn tot terechte twijfel aan welk geloof in wonderen en buitennatuurlijke wezens dan ook.

Dat is pas emancipatie, verlossing en bevrijding.

 

Anton Mullink,  Haarlem.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *