Consequent seculier denken is het begin van de lente 1


 

Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud, die heilige schriften zijn verwarrend en oud… zingt Bart Peeters op de dag van de aanslagen in Brussel. In Parijs klonk al Imagine there’s no heaven. Is er dan helemaal geen paradijs of hemel? De idee van een paradijs hebben de islamieten van de christenen overgenomen. Natuurlijk wordt nu de vraag weer gesteld of terroristen wel moslims zijn. Vanuit islamitische zijde wordt dit ontkennend beantwoord. Niettemin zijn alle terroristen moslims, maar niet alle moslims zijn terroristen. Hebben de terreuraanslagen met de islam te maken? ‘Natuurlijk niet’ roept elke islamiet. Is het niet eerlijker te vragen: hebben de aanslagen met religie te maken? Hebben ze te maken met het geloof dat ons aardse leven hier slechts een doorgangsfase is? Zou welke terrorist dan ook zijn leven op het spel zetten of onschuldige anderen kunnen doden, als hij zich realiseert dat ons leven echt eindigt met de dood? Is in deze sfeer ook de Passion geen verheerlijking van het lijden in het geloof dat er iets beter komt na de dood? Is consequent seculier denken niet het begin van de echte lente?

Anton Mullink   NRC 26 maart 2016

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Consequent seculier denken is het begin van de lente

 • Joop Herwig

  Geachte heer Mullink / Beste Anton,

  Hoe volkomen gelijk u heeft!
  Dat weet u, dat weet ik, dat weet ieder weldenkend en vredelievend mens die zonder enige ‘Grote tovenaar’ zijn leven uitermate zinvol inhoud geeft.
  Ter info: ik heb uw naam gegoogeld naar aanleiding van onze discussie-bijdragen op de website van De Vrije Gedachte. Corrigeert u mij als ik mij tot een naamgenoot van u zou moeten richten.
  Maar waar ikzelf steeds tegenaan loop is: Zelfs mijn Jehova’s Getuigen buurman kan ik niet tot rede brengen. En gelooft u mij: ik heb alle beschikbare wetenschappelijke- en filosofische argumenten voor het niet-bestaan van “God” in de strijd gegooid. Zij willen het gewoon NIET WETEN!
  Nu zijn de J.G.’s zijn gelukkig (nog niet ) gewelddadig in hun missie. Zij – de J.G.’s en alle andere (al-dan-niet-fundamentalistische-) gelovigen zijn – in mijn ervaring – gewoon niet voor rede vatbaar omtrent welk-bewijs-dan-ook voor hun dwaling.
  Concreet: Mijn vraag aan u is: Denkt u dat het mogelijk is om “gewone gelovigen” en/of “fundamentalistische gelovigen” en/of “gewelddadige geloofs-extremisten” tot ander inzicht te brengen? Ligt het antwoord in uw eigen strijd om van het ene uiterste (gelovig) tot het andere uiterste (atheïst / vrijdenker) te komen? Want wellicht geeft dat mij – en alle anderen die strijden voor een seculiere samenleving – een handvat om die gewelddadige uitwassen de kop in te drukken.
  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

  Hoogachtend,
  Joop Herwig