Een mening kwetst niet


NRC 22-01-2015

Zelfbeheersing? Dat verloor ik bijna bij het lezen van het verhaal van theoloog Stefan Paas (NRC, 19 jan.). Hij suggereert dat Charlie Hebdo de ellende zelf heeft uitgelokt . Ik veronderstel dat hij zich, als theoloog, gekwetst voelt zijn geloof onder vuur ligt. Zelfbeheersing en terughoudendheid zijn volgens hem een teken van beschaving. Ik vind theologen in wezen nihilisten. Want god is niets, zolang er geen enkele aanwijzing voorhanden is dat hij bestaat. Ben ik nu beledigend, kwetsend? Het is gewoon mijn weldoordachte mening, die ik mag uiten. De schrijver vergist zich schromelijk dat schrijvers of tekenaars erop uit zijn te kwetsen. Het feit dat een mening kwetst, is zaak van de gekwetste. Ik vind dat de terroristische aanslagen de vraag urgent maken hoe funest de rol van godsdienst is.

Zwijgen en in een hoekje wegkruipen zou volgens Paas een teken van kracht zijn. Het tegendeel is waar. Ik denk dat de theologie van Paas zich op de grens van de beschaving bevindt.

Anton Mullink, Haarlem

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *