Heiligverklaring 1


Minister Timmermans is bij de heiligverklaring van twee pausen, zo lees ik in de krant van zaterdag 26 april. Is dat niet in strijd met de scheiding van kerk en staat? Is zijn aanwezigheid geen bijval aan de katholieke moraal op het verbod van anticonceptiemiddelen? Is het Vaticaan niet medeverantwoordelijk voor de overbevolking en aidsellende in Afrika? Speelt het Vaticaan geen negatieve rol in de homo-emancipatie?  Is de aanwezigheid van de heer Timmermans bij de heiligverklaring  geen ontkenning van de structurele onderwaardering van de vrouw in de kerk? Vertegenwoordigt de minister alle Nederlanders. Mij niet.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Heiligverklaring

  • H van der Wereld

    Zou de aanwezigheid van Timmermans misschien voortvloeien uit het feit dat het Vaticaan een bevriende staat is? En waarom zou hij er NIET bij mogen zijn? Als u nog overtuigd priester zou zijn geweest, had u er misschien ook wel bij willen zijn. Dat mag toch iedereen voor zichzelf uitmaken, net zoals u na uw priesterschap tot de overtuiging bent gekomen dat u er zich daar niet (meer) in thuis voelde?