Hel en paradijs bestaan niet (Haarlems Dagblad 4-4-18)


Paus geeft toe dat de hel niet bestaat

‘Hel bestaat niet’, beweert de paus (Haarlems Dagblad 30 maart). Een intelligent idee. Dit lijkt een goede eerste stap op weg naar een pauselijke bewering in de trant van: helaas we hebben ons altijd vergist. Een paar jaar geleden werd het ‘voorgeborchte’, die wachtkamer waar ongedoopte kinderen terecht zouden komen, al afgeschaft. Als gezaghebbend persoon zou de paus eerlijk moeten toegeven dat de mens sterfelijk is. Juist het geloof in een hemel of paradijs heeft inmiddels voor meer dan genoeg ellende gezorgd. De Islam nam de idee van een paradijs over van het christendom. Inmiddels weet elk redelijk mens, dat we het met dit leven zullen moeten doen. In dit kader is de verheerlijking van het Lijden zoals dat nu in de Passion plaats vindt nogal inhumaan. Natuurlijk is de idee van verrijzenis puur mythologie. Als iedereen gewoon zou accepteren dat onze dood betekent: ‘We zijn er gewéést’, zou geen enkele islamiet het nog in zijn hoofd halen een massamoord te plegen of zichzelf op te blazen. Het zou mooi zijn als de paus nog een keer vertelt dat ook het paradijs niet bestaat.

Mullink, Haarlem.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *