Is God goed? 1


Haarlems Dagblad 20-1-15

In reactie op mijn pleidooi voor ongeloof schreef C. Schreuder dat ik naar de natuur moet kijken of naar een pasgeboren baby. Welnu, ik hou van de natuur, bergen, bossen, literatuur en de hele fantastische wereld waarin we een aantal decennia mógen leven. Ik zou Schreuder willen aanraden eens te kijken naar de ellende in de wereld. Honderden onschuldige mensen die neerstorten in de MH17. Idealistische cartoonisten, die in naam van een niet-bestaand wezen neergeknald worden. Kinderen die doodziek of gehandicapt zijn. Als God dan zo goed en almachtig is dan zou het toch een fluitje van een cent zijn om dat te voorkomen? Of God is een monster of hij bestaat niet. Ik hou het op dit laatste.

 

Anton Mullink
Haarlem


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Is God goed?

 • Luk Geeraerts

  Beste heer Mullink,
  Toevallig kwam ik terecht op het debat over “Adam of Aap” en later ook op het gesprek op Studio Max, en ik wil hieronder graag toch even mijn commentaar kwijt. Ik kan best begrijpen dat u zich in de katholieke leer niet meer kon vinden en u bent uitgetreden, maar dat u ook uw geloof aan de kant hebt gezet en mensen die nog wel geloven stupide noemt, dat is voor mij een brug te ver. U zegt dat het bestaan van God en de creatie niet te bewijzen valt, en daarin moet ik u gelijk geven, maar dat u zegt dat de evolutie op wetenschappelijk bewijs is gebaseerd, daarin misleidt u zichzelf niet weinig. Geen enkel zichzelf respecterend evolutionist gaat uit van wetenschappelijk bewijs. Daarvoor zijn er nog te veel missing links. Dat u dat wel doet, bewijst mijns inziens dat u ergens enige wrok koestert tegen de kerk en haar gelovigen, wat me ook opviel in uw gesprekken die erg agressief en aanvallend overkwamen. U vind het knap dat Etienne Vermeersch zonder blikken noch blozen stelt dat God niet bestaat. Ik vind het meer getuigen van dwaasheid, gezien het niet-bestaan van God niet kan bewezen worden. Akkoord, zijn bestaan ook niet. Maar… als ik moet kiezen, dan is mijn keuze wel snel gemaakt. U zegt dat een geloof in een bovennatuurlijk wezen op mythes is gebaseerd. Kunt u me dan eens uitleggen waarom de grote meerderheid van de mensen aan een dergelijke mythe, zoals u zegt, behoefte hebben? Of zijn dezen allen idioot? Zonder de ellende van de godsdiensten, stelt u verder, kan er ruimte komen voor de aanpak van de echte problemen. Heeft het God loochenende communisme dan de problemen in deze wereld opgelost? Ik denk het niet. U gelooft niet in Jezus Christus als uw Verlosser voor zonden vanaf Adam die u nooit hebt begaan. Akkoord, we moeten niet verlost worden voor de zonden van anderen, maar voor de onzen. Of ziet u zichzelf als volmaakt en onberispelijk? Dat de ellende in deze wereld en het geloof in een goede en almachtige God moeilijk te rijmen valt, daarin kan ik u best bijtreden, maar niet God ligt aan de basis van de ellende, doch de zich van God verwijderde mens zelf. Overigens heeft God een deel van zijn almacht afgestaan toen hij de mens aanstelde als heerser over deze aarde. Niet God is een monster, zoals u stelt, maar helaas de mens zelf. Sedert de geschiedenis van de mens werd opgetekend, is er nog nimmer sprake geweest van apen die plots tot mensen werden. Wel stel ik vast dat vandaag meerdere mensen veranderen in bloeddorstige dieren.
  U stelt dat het scheppingsverhaal enkel een mythe is, flauwekul, nochtans is de vermelding van de 7-daagse week enkel en alleen te verklaren m.b.t. dit verhaal. Nergens in deze tijdsaanduiding te linken met een of ander natuurverschijnsel. Dus…? U vertelt dat u nooit aan uw ouders hebt gezegd dat u niet meer in God geloofde om hen niet te kwetsen. Sorry, maar volgens mij is dit eerder een vorm van schijnheiligheid of hypocrisie. Ik respecteer uw visie, alhoewel ik deze niet kan onderschrijven, maar mag ik dan ook van u verwachten dat u de visie en het geloof van andere mensen eveneens respecteer en hen niet als debielen afschilder? U merkt, beste heer Mullink, dat het allemaal niet zo eenvoudig is als u het voorstelt Geloven = stupiditeit; niet geloven = wetenschap. Komaan zeg! Er is hierover nog heel wat meer te zeggen, maar het zou te ver leiden om hier in dit korte bericht meer uitgebreid op in te gaan. Mocht u echter daarover verder willen debatteren, dan wil ik u daarin graag tegemoetkomen. Mijn mailadres is: lucas.geeraerts@telenet.be
  Met beste groeten.
  Luk Geeraerts