Kerkproeverij.


Wel knap dat de kerken de moed er nog steeds inhouden. Via gelovigen die anderen moeten uitnodigen mee te gaan naar de kerk moeten de kerken weer vol lopen. ‘Kerkproeverij’ heet die reclame-actie, alsof velen inmiddels de buik niet vol hebben van kerk en religie. Het Haarlems Dagblad publiceerde mijn reactie (19 sept.2018):

Liever mythes dan kennis vergaren.

Wijnproeverijen ken ik. Maar een kerkproeverij (HD 14 sept.)? Gelovigen hebben er meer behoefte aan hun geloof in mythes te behouden dan reële kennis te vergaren. Enige jaren was ik in dienst van de kerk totdat ik tot het inzicht kwam dat God een menselijk bedenksel is. God is niet dood. Hij heeft nooit geleefd. Leegloop van kerken is een aanwijzing dat veel mensen geëmancipeerd raken en zelfstandig zijn gaan denken zonder hun denkwereld te laten bepalen door het gelovig milieu van hun jeugd.

Als iemand mij zou uitnodigen mee naar de kerk te gaan zou ik vragen mij enige aanwijzing te geven dat er iets meer bestaat dan deze natuurlijke kosmos. Ook zou ik vragen of er ook maar een greintje waarschijnlijkheid is dat er een hiernamaals is. Dood is dood. Bewustzijn is onmogelijk zonder levende hersencellen. Oude mythologische figuren wordt hetzelfde toegeschreven als aan Jezus: maagdelijke geboorte, kruisdood en verrijzenis na drie dagen. Er is geen historisch bewijs dat er een Jezus bestaan heeft.

Actueel argument voor seculier denken: zonder geloof in een hiernamaals zou geen mens het in zijn hoofd halen zichzelf of anderen te doden met de kreet: God is groot.

Anton Mullink, Haarlem.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *