Lijden is geen doel (NRC 11 maart 2018)


 

‘Tegenslagen horen bij het leven’ stelt pastor Anthonissen (NRC 6-3). Dit is m.i. een rampzalige vergissing. Daarmee verkondigt ze de klassieke geloofsopvatting, waarin lijden verheerlijkt wordt. Lijden en dood zouden draaglijk worden vanuit het zicht op de verrijzenis. De barmhartige God laat zijn zoon doodmartelen voor de verlossing van de wereld. Een dominee verkondigde onlangs dat er wel een hiernamaals móet zijn omdat het anders zo onrechtvaardig is voor mensen die nu in ellende leven. Dit soort geloof er draagt juist aan bij om niet in actie te komen honger en armoe te bestrijden. Lijden accepteren is iets heel anders dan passief lijden ondergaan. Dit ondergraaft de waardering van het leven. Het gaat juist om de acceptatie van onze sterfelijkheid. De zin van het leven is in het leven zelf gelegen. Helaas is er geen enkele aanwijzing dat de verrijzenis ooit heeft plaats gevonden. Acceptatie van het lijden is eigenlijk levensvijandig. De wezenlijke opdracht van de mensengemeenschap is m.i. lijden te vermijden of te verminderen. Het besef van onze eindigheid is de bron van inspiratie om van dit leven iets te maken. De christelijke verkondiging van verrijzenis en verheerlijking van de Passie is inhumaan.

Anton Mullink, ex-pastor en atheïst.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *