volkskrant


Heiligverklaring 1

Minister Timmermans is bij de heiligverklaring van twee pausen, zo lees ik in de krant van zaterdag 26 april. Is dat niet in strijd met de scheiding van kerk en staat? Is zijn aanwezigheid geen bijval aan de katholieke moraal op het verbod van anticonceptiemiddelen? Is het Vaticaan niet medeverantwoordelijk […]


Vrouwenemancipatie

Arnon Grunberg mengde zich in de discussie over ‘islamitische vrouwenhaat’. Hij betwijfelt of militant atheïsme iets zal uithalen. Ik reageerde op zijn stelling in de Volkskrant van 28 januari 2014. Vrouwenemancipatie Terecht merkt Arnon Grunberg in zijn Voetnoot van 27 januari op dat militant atheïsme nergens hoopvolle resultaten biedt wat […]


Seculier denken

Voortdurend wordt door publicisten nog steeds een lans gebroken voor religie en geloof, zo ook Martin Sommer in de Volkskrant en gaf daarop de volgende reactie in de krant van 28 mei 2013: Seculier denken. Jammer dat nog steeds mensen een lans willen breken voor religie, zoals politiek commentator Martin […]


Islamsatire

Henk Slechte bepleit in zijn brief (O&D 4 januari 2013) meer islamsatire. De column van Arjan Lubach waarin hij christenpesten bepleit, had hij toen nog niet gelezen. Gemene deler is de kritiek op godsdienst. Ik vind Lubach’s pleidooi terecht om ‘alle invloed die religie heeft op de staat het liefst […]