Toekomst van de kerk?


KRO coryfee Leo Fijen en monnik Grün (Haarlems Dagblad 21 aug.2018) meenden met hun boek over de toekomst van de kerk deze organisatie nieuw leven in te blazen en het imago ervan op te poetsten. Mijn reactie erop werd in het Haarlems Dagblad van 5 september 2018 gepubliceeerd:

Merkwaardige kijk op toekomst  kerk

Een merkwaardig verhaal over de R.K.kerk in het boek van Leo Feijen (HD 21 aug). Hij en monnik Grün vinden inspiratie voor een herleving van de kerk door actievere deelname aan menslievende organisaties als de Voedselbank, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Voor deelname aan goede doelen is geen geloof in een Godmens, verrijzenis of hiernamaals nodig. Voor sociale betrokkenheid is geloof in god helemaal overbodig. Zogenaamde openbaringen aan allerlei profeten zijn rampzalig gebleken.

Ook suggereert Fijen dat het gemeenschapsvormende karakter van de kerk doel op zich is. Hij vergeet dat dit soort gemeenschapsdenken ook effecten van uitsluiting voortbrengt.

Navrant is het verschil met het pleidooi van een Volkskrantcolumnist de katholieke kerk een criminele organisatie te noemen. Daar is wel aanleiding voor. Duizenden kinderen werden door priesters getraumatiseerd. De reactie was vaak verhullend om reputatieschade te vermijden.

Ook Fijens waardering voor de Passion vind ik bedenkelijk. Hoe is het mogelijk te geloven in een liefhebbende Vader die zijn enige zoon laat doodmartelen voor de vergeving van zonden die nog niet bedreven zijn.

Het motto van het artikel `Aan de slag met de kerk´ had beter kunnen luiden: ‘Van slag af met de kerk’.

Anton Mullink, Haarlem.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *