Ongelofelijk


 

Van priester tot atheïst

coverongelooflijk-2 (Large)

 

Anton Mullink is katholiek opgevoed, om vervolgens priester te worden. Maar dan valt hij van het geloof af en treedt hij uit het priesterschap. Hoe verloopt zo’n proces? Hoe ontworstelde hij zich aan de godsdienstige indoctrinatie? Anton Mullink neemt u mee op zijn reis, waarbij hem de zogenaamde geloofswaarheden steeds onwaarschijnlijker beginnen te lijken. Steeds meer gaat hij het belang van atheïsme inzien. In Ongelofelijk – Van priester naar atheïst toont hij aan waarom secularisering een positief perspectief biedt.

 

BESTELLEN »

Prijs: € 17,55
ISBN: 978-94-022-0601-2
180 pagina’s, paperback 12,5 x 20 cm

 

Direct in de winkel aanschaffen? Klik hier voor de verkooppunten.


Een stukje uit het boek:

Na de lagere school en het kleinseminarie lag de weg open naar de opleiding tot priester. Door mijn studie, levenservaring en gezond verstand kwam ik tot de conclusie: God is een mythe, bedacht door mensen die genoegen nemen met een gemakkelijke verklaring van de wereld. Geopenbaarde boeken, als het ware door een bovennatuurlijk wezen zoals een heilige Geest gedicteerd? Heerlijke nonsens. Heilige boeken rechtstreeks van hogerhand ingefluisterd? Pure vrome fantasie. Ik denk dat er nooit iemand anders kon spreken of schrijven dan een mens. Een woord dat vlees wordt is voor mij een absurde gedachte. Een woord of een geschrift betitelen als Gods woord of Zijn boek is een bedenksel met aanmatigende pretenties. Zeker als er geen God is, worden dergelijke veronderstellingen zinloos. Waarom blijven miljoenen mensen beweren dat de Thora, de Bijbel en de Koran door een hemelse geest geïnspireerd zijn? God zou Zijn Woord hebben geopenbaard aan Abraham, Mozes, profeten, Mohammed en Jezus. De ontmaskering van de goddelijke pretenties die toegeschreven worden aan oeroude mythische verhalen geeft rijke perspectieven. Het kan een basis vormen voor die ene wereld die niemand buitensluit en niet wordt opgedeeld door godsdiensten met hun veronderstellingen van een goddelijk woord, die zoveel dood en verderf hebben gezaaid en dat nog steeds doen.
Voor mij had het vermoeden, en later het besef dat God een product is van de menselijke geest, een persoonlijke revolutie tot gevolg. Opgegroeid in een godsdienstig boerengezin en opgeleid tot priester, missionaris en parochiekapelaan, was het voor mij nogal gecompliceerd om van alles wat met godsdienst te maken had af te komen. Zowel verstandelijk als emotioneel.