Vrouwenemancipatie


Arnon Grunberg mengde zich in de discussie over ‘islamitische vrouwenhaat’. Hij betwijfelt of militant atheïsme iets zal uithalen. Ik reageerde op zijn stelling in de Volkskrant van 28 januari 2014.

Vrouwenemancipatie

Terecht merkt Arnon Grunberg in zijn Voetnoot van 27 januari op dat militant atheïsme nergens hoopvolle resultaten biedt wat vrouwenemancipatie betreft. Gedwongen secularisatie zal nooit werken. Dat heeft het starre communisme duidelijk gemaakt. Dit neemt echter niet weg dat godsdienst van welke signatuur dan ook in veel landen een rem is op ontwikkeling van die emancipatie. Op Rusland, waar de dictatoriale Poetin zo hecht samenwerkt met de orthodoxe patriarch, hoeven we niet te rekenen. De dames van Pussy Riot zullen met de strekking van deze Voetnoot niet blij zijn. Evenmin zouden de vrouwen in Saoedie-Arabië, als ze dit konden lezen, de stellingname van Arnon Grunberg onderschrijven. Zij willen ook wel eens een auto besturen en niet voortdurend een wandelende tent hoeven zijn. Een pleidooi voor meer secularisatie is geen vrijblijvende idealistische hobby, zoals Grunberg suggereert.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *